2013

Autorství a režie divadelní hry HLAVA V PÍSKU (Studio DVA, Praha)