2006

Autorství a režie divadelní hry Klára a Bára (Studio Dva – Švandovo divadlo, Praha)