2005

Autorství a režie divadelní hry Večírek na Seině (divadlo Viola, Praha)