2013

Autorství a režie divadelní one woman show HVĚZDA (Studio DVA, Praha)