2008

Režie divadelní hry Tichý hlas (Studio Dva – Švandovo divadlo, Praha)